Novosti

19.04.2018 10:03

Najava Dana IPP-a 2018.


Državna geodetska uprava u suradnji s Hrvatskim kartografskim društvom i Geodetskim fakultetom, organizira jubilarnu, 10. konferenciju posvećenu infrastrukturama prostornih podataka, Dani Infrastruktura prostornih podataka 2018. Ista će se održati 27. i 28. rujna 2018. godine na Geodetskom fakultetu. 


 ORGANIZATORI
KORISNE INFORMACIJE