Prijava sažetaka

Autore pozivamo da prijave sažetak izlaganja iz područja tema konferencije putem obrasca dostupnog na poveznici.

Budući da je ovogodišnja konferencija organizirana zajednički sa 14. međunarodnom konferencijom o geoinformacijama i kartografiji, obrazac za prijavu je zajednički za obje konferencije.

Ukoliko želite prijaviti sažetak za konferenciju Dani IPP-a 2018. morate odabrati opciju Dani IPP-a 2018. u prvom pitanju obrasca.

Prijavu sažetaka potrebno je napraviti najkasnije do 14.09.2018. godine.
 ORGANIZATORI
KORISNE INFORMACIJE