Najava Dana IPP-a 2018.

Državna geodetska uprava u suradnji s Hrvatskim kartografskim društvom i Geodetskim fakultetom, organizira jubilarnu, 10. konferenciju posvećenu infrastrukturama prostornih podataka, Dani Infrastruktura prostornih podataka 2018. Ista će se održati 27. i 28. rujna 2018. godine na Geodetskom fakultetu.

Proces uspostave Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP) traje već dugi niz godina, a počeo je 2007. godine kada je NIPP po prvi puta uređen Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, a nastavljen je prijenosom INSPIRE direktive u nacionalno zakonodavstvo Zakonom o NIPP-u, donošenjem Strategije Nacionalne infrastrukture prostornih podataka 2020. i Strateškog plana NIPP-a za razdoblje 2017. – 2020. te nizom drugih aktivnosti.

Ovogodišnja 10. konferencija Dani IPP-a 2018. ima za cilj doprinijeti razvoju NIPP-a kroz pregled stanja, razmjenu iskustava i jačanje kapaciteta kako bi što uspješnije nastavili uspostavu, svladali izazove te osvijestili i iskoristili nove prilike koje proizlaze iz interoperabilnog načina korištenja prostornih podataka


ORGANIZATORI
KORISNE INFORMACIJE