Program

 


Dani IPP 2018


27.-28.9.2018.
Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Radna verzija programa

10. NIPP i INSPIRE dan

27. rujna 2018.


Mjesto održavanja: Velika dvorana

8:00-09:00     

REGISTRACIJA

UVODNI DIO

9:00-10:00

Glazbena točka
Pozdravni govor:

Mr. sc. Ljerka Marić, načelnica Sektora za infrastrukturu prostornih podataka

Prof. dr. sc. Damir Medak, Geodetski fakultet

Doc. dr. sc. Milan Rezo, pomoćnik ministra, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
               
Dr. sc. Damir Šantek, ravnatelj, Državna geodetska uprava

               
Dunj
a Magaš, državna tajnica, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Glazbena točka

POZVANO PREDAVANJE

10:00-10:30

AUTOR I
NASLOV RADA

PDF
Prof. dr. sc. Vlado Cetl, INSPIRE trenutni status i buduće aktivnosti PDF

10:30-11:00

ZAJEDNIČKO FOTOGRAFIRANJE I PAUZA ZA KAVU

OKRUGLI STOL: Strategija NIPP-a i njena provedba

11:00-12:15

11:00-11:15

Mr. sc. Tomislav Ciceli, Uvod u okrugli stol; Strategija NIPP-a


PDF
11:15-12:15 Okrugli stol

Prof. dr. sc. Vlado Cetl, European Commission DG Joint Research Centre

Dr. sc. Damir Šantek, Državna geodetska uprava

Doc. dr. sc. Milan Rezo, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Branimir Pavlinec, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

Prof. dr. sc. Željko Bačić, Geodetski fakultet

Plamenko Barišić, predsjednik Uprave King ICT
 
Moderator: Mr. sc. Tomislav Ciceli
 

12:15-13:00

PAUZA ZA RUČAK

I. SESIJA

13:00-14:15

AUTORI I
NASLOVI RADOVA
PDF

Sunčana Habrun, U susret izradi Državnog plana prostornog razvoja: obrada podataka važećih prostornih planova

PDF

Branimir Pavlinec, Uspostava ENVI portala – portala okoliša prema smjernicama INSPIRE direktive

PDF

Mr. sc. Martina Tudor, Polja u SURFEX shemi

PDF

Mladen Majcen, Implementacija Sentinel 2 podataka u IAKS procesima

PDF

Prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković, Pravni okvir Republike Hrvatske koji određuje uvjete korištenja i dozvole za prostorne podatke NIPP-a

PDF

14:15-14:30

PAUZA ZA KAVU

II. SESIJA

14:30-15:45

AUTORI I
NASLOVI RADOVA
PDF

Prof. dr. sc. Dražen Tutić, Kompetencije za IPP – lekcije naučene u okviru projekta BESTSDI

PDF

Anida Jusufović, Kako do jednostavne i učinkovite provedbe INSPIRE direktive

PDF

Ivica Skender, Infrastruktura za prostorne primjene – slučaj primjene u hitnim situacijama

PDF

Marko Turković, IGEO geoprostorna platforma

PDF

Dr. sc. Hrvoje Matijević, Geoportal Albanske agencije za prostorne podatke – ASIG

PDF

15:45-16:00

ZATVARANJE

 

 

ORGANIZATORI
KORISNE INFORMACIJE