Važni datumi

29.7.- 1.11.2019.      otvorene prijave
 
29.7.- 1.10.2019.      prijave sažetaka


14.11.2019.      11. NIPP i INSPIRE dan

ORGANIZATORI
 
 

 KORISNE INFORMACIJE

Investicijski fondovi ESF Organizaciju konferencije je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Državne geodetske uprave.